ABOUT US

ระบบที่ใช้บริหารจัดการคลังสินค้า โดยจะมีกระบวนการจัดการตั้งแต่สินค้าเข้าคลังจนออกจากคลัง เพื่อให้สามารถบริการงาน Logistics ให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสินค้ามีความปลอดภัย โดยนำระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (WMS) ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ การจัดเก็บและจัดการสินค้าในคลังสินค้า อันจะเป็นการช่วยลดต้นทุนและสามารถเติมเต็มสินค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

สะดวก

หลุดพ้นขีดจำกัดการตรวจสินค้าแบบเดิมๆ ระบบสามารถตรวจเช็กสต็อกสินค้าได้ทุกที่ ทุกเวลา ควบคุมการเข้าออกสินค้า รู้ปริมาณสินค้าในสต๊อกได้จากโทรศัทพ์มือของท่านเอง

รวดเร็ว

ระบบมีขั้นตอนในการจัดเก็บและนำจ่ายสินค้าอย่างเป็นขั้นตอน ทำให้การนำส่งสินค้าไปยังลูกค้า มีความรวดเร็ว และถูกต้อง

ลดแรงงาน

ระบบสามารถช่วยลดจำนวนแรงงานในการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มีมากยิ่งขึ้น

Roadmap

Import receive order
นำเข้าไฟล์ขาเข้า
การรับไฟล์รายการสินค้าทั้งหมดที่ต้องนำเข้าคลังสินค้าเข้าสู่ระบบ WMS
Open receive order
เปิดใบรับสินค้า
การเปิดใบรับสินค้า เพื่อเป็นการสร้างใบคำสั่งให้รับสินค้าเข้าคลังสินค้าตามรายการที่สั่ง
Receive order
รับสินค้า
เป็นกระบวนการที่ต้องรับสินค้าเข้าคลังสินค้าตามใบรายการที่สั่ง
Close receive order
ปิดใบรับสินค้า
เมื่อรับสินค้าครบตามใบรายการแล้ว ก็ต้องปิดใบรับสินค้าเพื่อยืนยันการรับสินค้าเข้าคลัง
Put away
นำเก็บ
เป็นกระบวนการนำสินค้าไปเก็บไว้ที่โลเคชั่นที่กำหนดตามรายการรับสินค้า
roadmap

Roadmap

Import delivery order
นำเข้าไฟล์ขาออก
การรับไฟล์รายการสินค้าที่ต้องส่งให้ตามรายการออเดอร์ของลูกค้า
Generate picking
สร้างใบหยิบสินค้า
เป็นกระบวนการสร้างรายการคำสั่งหยิบสินค้า
Picking
หยิบสินค้า
กระบวนการหยิบสินค้า โดยหยิบสินค้าตามรายการของใบหยิบสินค้า
Generate loading
สร้างใบโหลดสินค้า
กระบวนการสร้างใบโหลดสินค้าเพื่อกำหนดรถและคนขับรถสำหรับขนส่งสินค้า
Loading
โหลดสินค้า
กระบวนการโหลดสินค้าตามรายการออเดอร์ และเลือกรถและคนขับตามใบรายการโหลด
roadmap

Receiving

ระบบ WMS สามารถแสดงรายการสินค้าที่ต้องรับเข้าคลังสินค้า และรับสินค้าโดยการสแกนบาร์โค้ด เพื่อความรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น

Put Away

ระบบ WMS แสดงรายการสินค้าและโลเคชั่นที่ต้องจัดเก็บ โดยการสแกนบาร์โค้ด ช่วยให้การทำงานง่าย สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

Picking

ระบบ WMS สามารถคำนวณยอดสินค้า และกำหนดการจ่ายสินค้าแบบ FIFO

Loading

ระบบ WMS สามารถระบุทะเบียนรถและคนขับรถในการโหลดสินค้านั้นได้

Relocated

ระบบ WMS ทำให้การย้ายโลเคชั่นเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากขึ้นโดยการสแกนบาร์โค้ด

Separate Pallet

ระบบ WMS ช่วยให้การแยกของเสียในกรณีต่างๆง่ายยิ่งขึ้น

Stock Checking

ระบบ WMS สามารถสั่งให้เช็คสต็อกสินค้าได้

Search

ระบบ WMS ช่วยให้ค้นหาสินค้า สต็อก และโลเคชั่นได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

Function For Application

ฟังก์ชันที่ช่วยให้การบริหารจัดการคลังสินค้าใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ฟังก์ชันที่ช่วยจัดการคลังสินค้าของระบบ WMS ได้แก่ รับสินค้า(Receive)  นำไปเก็บ(Put away)  หยิบสินค้า(Picking)  โหลดสินค้า(Loading)  ย้ายโลเคชั่น(Relocated)  แตกพาเลท(Separate Pallet)  เช็คสต็อกสินค้า(Stock Checking)  และค้นหาสินค้า(Search)

APPLICATION COW WMS

APPLICATION COW WMS

Application ที่ช่วยจัดการคลังสินค้าโดยจะมีกระบวนการจัดการตั้งแต่สินค้าเข้าคลังจนออกจากคลัง เพื่อให้สามารถบริการงาน Logistics ให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสินค้ามีความปลอดภัย โดยนำระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (WMS) ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ การจัดเก็บและจัดการสินค้าในคลังสินค้า อันจะเป็นการช่วยลดต้นทุนและสามารถเติมเต็มสินค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

about

WEB COW WMS

WEB COW WMS

ระบบหลังบ้าน ที่ช่วยให้การจัดการด้านหน้าคลังสินค้าให้ใช้งานง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น ตรวจสอบ และแสดงรายงานสินค้า และสต๊อกสินค้าต่างๆ รวมถึงสนับสนุนการทำงานทุกอุปกรณ์

about
You don't have permission to register