Funtion For Application

Funtion For Application
ฟังก์ชันที่ช่วยให้การบริหารจัดการคลังสินค้าใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว แม่นยํา และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ฟังก์ชันที่ช่วยจัดการคลังสินค้าของระบบWMSได้แก่รับสินค้า (Receive) นําไปเก็บ (Put away) หยิบสินค้า (Picking) โหลดสินค้า (Loading) ย้ายโลเคชั่น (Relocated) แตกพาเลท (Separate Pallet) เช็คสต็อกสินค้า (Stock Checking) และค้นหาสินค้า (Search)

Receiving

ระบบ WMS สามารถแสดง รายการสินค้าที่ต้องรับเข้า คลังสินค้า และรับสินค้าโดย การสแกนบาร์โค้ดเพื่อความ รวดเร็วและแม่นยํามากขึ้น

about

Put Away

ระบบ WMS แสดงรายการ สินค้าและโลเคชั่นที่ต้องจัดเก็บ โดยสแกนบาร์โค้ดช่วยให้การ ทํางานง่าย สะดวก รวดเร็ว และ ถูกต้อง

about

Picking

ระบบ WMS สามารถ คํานวณยอดสินค้า และกําหนดการจ่าย สินค้าแบบ FIFO

about

Loading

ระบบ WMS สามารถ ระบุทะเบียนรถ และ คนขับรถในการโหลด สินค้านั้นได้

about

Separate Pallet

ระบบ WMS ช่วยให้การแยก ของเสียในกรณีต่างๆ ง่าย ยิ่งขึ้น

about

Search

ระบบ WMS ช่วยให้การค้นหา สินค้า สต็อกสินค้า และโลเคชั่นได้ง่าย และ สะดวกมากขึ้น

about
You don't have permission to register